Koolitus on välja töötatud Hariduse ja Infotehnoloogia sihtasutuse poolt. Koolitusele Interaktiivne tahvel õppetöös on oodatud õpetajad alates lasteaiast kuni kutse- ja kõrgkoolideni.

Koolitus tutvustab Promethean interaktiivse tahvli kasutusvõimalusi õppetöös. Koolitusel uurime, kuidaskasutada erinevaid programme koos tahvliga. Samuti loome õppematerjali interaktiivse tahvliga kaasas oleva tarkvara AvtivInspire abil.

Koolitusel selgitame välja õppijate eelistatud õpistiilid (VARK) ning arutleme selle üle, miks on oluline arvestada õppijate erinevate õpistiilidega. Interkatiivne tahvel annab hea võimaluse arvestada õppijate erinevate õpistiilidega.

Koolituse eesmärk

 • Luua võimalus ja toetada õpetajate valmisolekut erinevate interaktiivsete tahvlite kasutamiseks õppetöös.
 • Toetada ja juhendada õpetajaid kasutama interaktiivsete tahvlite metoodikat õppetöös lähtuvalt õppija õpistiilist.
 • Toetada õpetajaid looma õppematerjale kasutades interaktiivsete tahvlite võimalusi ja loodud õppematerjale praktiliselt õpilastega läbi viima.

Sihtgrupp

Kõikide haridustasemete õpetajad ja ülikoolide õppejõud.

Koolituse maht

26

akad. t

Auditoorne õpe

12

akad. t

Iseseisev õpe

14

akad. t

Nõuded läbimiseks

Moodul loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui õppija on:

 • osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
 • sooritanud iseseisvad tööd vastavalt õpijuhistele;
 • esitanud iseseisvad tööd tähtaegselt;
 • reflekteerinud oma õppimist ja oma haridustehnoloogiliste pädevuste arengut vastavalt õpijuhisele.

Kursusel kasutatavad õpikeskkonnad

Koolituse läbinud osaleja

 • loob uusi ülesandeid interaktiivse tahvliga kasutamiseks. (ISTE 2 a, 3a)
 • Arvestab õpiülesannete loomisel erinevate õpistiilide ning õpilaste võimetega ( ISTE 2c)
 • Lähtub õppematerjalide loomisel autoriõigustest (ISTE 4a)
 • Tunneb interaktiivse tahvli kasutamise metoodikat, kohandab olemasolevaid õpiülesandeid

Kursuse väljatöötajad

Piret Joalaid
Piret Joalaidkoolitaja
Foto: Tairo Lutter / Postimees
Meeri Sild
Meeri SildTallinna Lilleküla Gümnaasium, haridustehnoloog, õpetaja

Eeldused koolitusel osalemiseks

Vaja on arvutialaseid algteadmisi.
Eelteadmised interaktiivsete tahvlite kasutamises ei ole vajalikud.
On soovitav, et osalejal on võimalik interaktiivset tahvlit kasutada, kas oma koolis või nt naaberkoolis, kokkuleppel on võimalik tutvuda ka HITSA Nutiklassi interaktiivse projektoriga.
Koolitusele võtke kaasa sülearvuti (v.a. sisekoolitus)!
Esimeseks auditoorseks kohtumiseks laadige sülearvutisse alla koolis oleva interaktiivse tahvli tarkvara (v.a. sisekoolitus).

Kursuse väljatöötamist toetasid

Õppijate hinnangud koolitajale

Koolitaja valdas koolitusel käsitletud teemasid 98%
Koolitaja märkas õppijate probleeme ja pakkus neile vajadusel piisavalt tuge 97%
Koolitajal oli hea esinemisoskus ja kontakt auditooriumiga 100%

Koolitaja portfoolio

Veiko Hani
Veiko HaniEduring koolitaja

Telli koolitus

 • Asutuse andmed (nimi, aadress). Koolitussoovi detailsem kirjeldus.
 • Tee kasti 'Ma ei ole robot' linnuke. Vajadusel pakutakse Sulle lahendamiseks lihtsat ülesannet tõestamaks, et Sa pole spämmirobot.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Koolituspäev oli tihe, aga hästi jälgitav, mitte liialt kiirustav.

Praktilistest tegevustest on alati kasu: saad midagi konkreetset, praktilist, kasutatavat. Mõlemad vaadeldavad keskkonad on kasutatavad igapäevatöös. Hea.

Ka arutlusteemad olid asjakohased, arendavad, iseenda mõtetega haakuvad. Tõdemus: meil on toredad kaaslased, kellega on hea koos tööd teha.

Ellen
Väga hea kogemus olles samaaegselt õppija, vaatleja ja õpetaja rollis. Annab väga hea ettekujutuse tulevikurollidest, kus me kõik samaaegselt oleme kui õppijad, õpetajad või juhendajad/juhendatavad.
Meeli
Koolitaja leidis kontakti kõigi õpilastega. Koolitaja on väga kannatlik ja abivalmis.
Estra