Õppeprotsess digiajastul on Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi koolitus, mis on välja töötatud Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) Innovatsioonikeskuse poolt. Koolituse sihtgrupiks on erinevatel haridustasemetel töötavad õpetajad ja õppejõud, koolijuhid ja teised haridusvaldkonna spetsialistid.

Suurim erinevus praeguse õppimise ja 10-15 aastat tagasi on info kättesaadavuses. Internetis oleva info põhjal on võimalik õppida kõike, mida soovid. Samas tekib ka küsimus, milllist infot usaldada? See muutus on toonud õppimisse ja õpetamisse uued võimalused ja lähenemised. Õpetaja pole enam peamine info allikas, vaid järjest rohkem suunaja, juhendaja, innustaja, mentor. See tähendab, et ka õppeprotsess digiajastul on muutumas.

Ettevõtjad soovivad töötajaid, kes on loovad, piisavalt iseseisvad, kuid oskavad ka abi küsida, ennastjuhtivad, kuid oskavad ka väga hästi meeskonnas töötada. Meie ülesanne õpetajatena, on toetada laste edukat toimetulekut digiajastul õppides.

Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi koolitusmoodul Õppeprotsess digiajatul käsitleb õppeprotsessi kaasajastamist erinevate digivahenditega. Kõike õpitavat saab koheselt rakendada enda töös.

Koolituse eesmärk

 • Mooduli läbimine võimaldab omandada teadmisi, oskusi ja tööprotsesse, mis on omased innovaatilisele professionaalile globaalses ja digitaalses ühiskonnas.

Mooduli maht

31

akad. t

Auditoorne õpe

12

akad. t

Iseseisev õpe

19

akad. t

Nõuded läbimiseks

Moodul loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui õppija on:

 • osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
 • sooritanud iseseisvad tööd vastavalt õpijuhistele;
 • esitanud iseseisvad tööd tähtaegselt;
 • reflekteerinud oma õppimist ja oma haridustehnoloogiliste pädevuste arengut vastavalt õpijuhisele.

Kursusel kasutatavad õpikeskkonnad

Koolituse läbinud osaleja

 • rakendab õppeprotsessi planeerimisel ja läbiviiimisel kaasaegseid tehnoloogilisi vahendeid (ISTE 3a);
 • kasutab efektiivselt tehnoloogilisi vahendeid õppijate innovaatilisuse toetamiseks ning koostöö tegemiseks õppijate ja teiste kogukonnaliikmetega (ISTE 3b);
 • kasutab digiajastu erinevaid meediume informatsiooni efektiivseks edastamiseks (ISTE 3c);
 • kasutab uurimistöö ja õppimise toetamiseks tänapäevaseid digitaalseid vahendeid (ISTE 3d)

Kursuse väljatöötajad

Meeri Sild
Meeri SildTallinna Lilleküla Gümnaasium, haridustehnoloog, õpetaja
Sirje Rekkor
Sirje RekkorTallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Kutsepedagoogika osakond, lektor
Anne Rosenberg
Anne RosenbergTartu Tervishoiu Kõrgkool, haridustehnoloog

Kursuse väljatöötamist toetasid

Eeldused koolituse läbimiseks

Õppijate hinnangud koolitajale

Koolitaja valdas koolitusel käsitletud teemasid 98%
Koolitaja märkas õppijate probleeme ja pakkus neile vajadusel piisavalt tuge 97%
Koolitajal oli hea esinemisoskus ja kontakt auditooriumiga 100%

Koolitaja portfoolio

Veiko Hani
Veiko HaniEduring koolitaja

Telli koolitus

 • Asutuse andmed (nimi, aadress). Koolitussoovi detailsem kirjeldus.
 • Tee kasti 'Ma ei ole robot' linnuke. Vajadusel pakutakse Sulle lahendamiseks lihtsat ülesannet tõestamaks, et Sa pole spämmirobot.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Koolituspäev oli tihe, aga hästi jälgitav, mitte liialt kiirustav.

Praktilistest tegevustest on alati kasu: saad midagi konkreetset, praktilist, kasutatavat. Mõlemad vaadeldavad keskkonad on kasutatavad igapäevatöös. Hea.

Ka arutlusteemad olid asjakohased, arendavad, iseenda mõtetega haakuvad. Tõdemus: meil on toredad kaaslased, kellega on hea koos tööd teha.

Ellen
Väga hea kogemus olles samaaegselt õppija, vaatleja ja õpetaja rollis. Annab väga hea ettekujutuse tulevikurollidest, kus me kõik samaaegselt oleme kui õppijad, õpetajad või juhendajad/juhendatavad.

Meeli
Koolitaja leidis kontakti kõigi õpilastega. Koolitaja on väga kannatlik ja abivalmis.

Estra