õpetaja loob ja jagab arvutikoolitus logo

Õpetaja loob ja jagab on Digialguse koolitusprogrammi koolitus, mis on välja töötatud Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) poolt. Koolituse sihtgrupiks on  lasteaia- ja algklassiõpetajad, kes otsivad loovaid võimalusi ideede kogumiseks ja jagamiseks.

Õpetajana on Sul kindlasti kogunenud hulganisti väärt materjale, mille abil saavad õpilased õppida. Kui need väärt õppematerjalid jäävad klassiruumi, siis on nendest materjalidest õppijale vähe kasu kodus õppimiseks. Samuti saaksid lapsevanemad neid materjale kasutades oma lapsi aidata. Koolitusel saad ise läbi proovida mitmeid keskkondi, mis võimaldavad materjale jagada.

Tõsta oma väärtust digimaailmas jagades oma kogemusi kolleegidega avalikult – Sa võid leida endale häid mõttekaalasi. Võimalik, et keegi märkab Sinu tegevusi digimaalimas ja ühel heal päeval võid saada üllatava pakkumise jagada oma kogemusi konverentsil, seminaril või raamatu kaasautorina.

Sa saad oma internetis olevad materjalid kätte olenemata sellest, kas sul on oma arvuti kaasas või mitte. Kindlasti tahaksid Sinagi olla õpetaja, kes suudab valida õpilasele sobiva õppevahendi, luua lapse vajadustele sobiva mängu ning innustada kolleege oma toredate ideedega. Koolitus Õpetaja loob ja jagab annab õpetajale ideid, kuidas seda kõike saavutada.

Koolituse eesmärk

  • Koolituse läbimine võimaldab lasteaia- ja algklassiõpetajatel omandada teadmisi ja oskusi digitaalse õppematerjali kasutamiseks, loomiseks ja jagamiseks.

Mooduli maht

31

akad. t

Auditoorne õpe

16

akad. t

Iseseisev töö

15

akad. t

Nõuded läbimiseks

Koolitus loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui õppija on:

  • osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
  • sooritanud iseseivad tööd vastavalt õpijuhistele;
  • esitanud iseseisvad tööd tähtaegselt;

Kursusel kasutatavad õpikeskkonnad

Koolituse läbinud osaleja

  • kasutab lastega veebi- ja ekraanipõhist õppevara metoodiliselt mitmekesiselt nii individuaalses kui rühmatöös (ISTE 2a; 2b; 2c; 4b)
  • kasutab IKT vahendeid staatilise ja interaktiivse õppevara koostamisel (ISTE 1a; 5a)
  • süstematiseerib ja jagab koostatud õppeavara (järjehoidjad, veebikirjastus, veebiraamat jms) (ISTE 3a; 3c)

Kursuse väljatöötajad

Astrid Randoja
Astrid RandojaTallinna Sipsiku Lasteaed
Tuuli Koitjärv
Tuuli KoitjärvVanalinna Hariduskolleegium

Kursuse väljatöötamist toetasid

HITSA Innovatsioonikeskus
ESF logo

Eeldused koolituse läbimiseks

oskab kasutada (browserit) veebilehitsejat (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox vm) teabe otsimisel;
oskab teha lihtsamat tekstitöötlust;
oskab saata e-kirja;
oma arvutiga koolitusel osalejal peavad olema administraatori õigused ja upgrade tehtud
Võimalusel kaasas mikrofoniga kõrvaklapid
arvutisse laetud Minisebran ja Sebran mängud

Õppijate hinnangud koolitajale

Koolitaja valdas koolitusel käsitletud teemasid 98%
Koolitaja märkas õppijate probleeme ja pakkus neile vajadusel piisavalt tuge 97%
Koolitajal oli hea esinemisoskus ja kontakt auditooriumiga 100%

Koolitaja portfoolio

Veiko Hani
Veiko HaniEduring koolitaja

Telli koolitus

  • Asutuse andmed (nimi, aadress). Koolitussoovi detailsem kirjeldus.
  • Tee kasti 'Ma ei ole robot' linnuke. Vajadusel pakutakse Sulle lahendamiseks lihtsat ülesannet tõestamaks, et Sa pole spämmirobot.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Koolituspäev oli tihe, aga hästi jälgitav, mitte liialt kiirustav.

Praktilistest tegevustest on alati kasu: saad midagi konkreetset, praktilist, kasutatavat. Mõlemad vaadeldavad keskkonad on kasutatavad igapäevatöös. Hea.

Ka arutlusteemad olid asjakohased, arendavad, iseenda mõtetega haakuvad. Tõdemus: meil on toredad kaaslased, kellega on hea koos tööd teha.

Ellen
Väga hea kogemus olles samaaegselt õppija, vaatleja ja õpetaja rollis. Annab väga hea ettekujutuse tulevikurollidest, kus me kõik samaaegselt oleme kui õppijad, õpetajad või juhendajad/juhendatavad.

Meeli
Koolitaja leidis kontakti kõigi õpilastega. Koolitaja on väga kannatlik ja abivalmis.

Estra