Project Description

Tagasiside: Loovuse toetamine tehnoloogia abil (Tartu Lasteaed Ristikhein ja Tartu Lasteaed Piilupesa)

Loovuse toetamine tehnoloogia abil

Mis läks koolitusel hästi:

 • Ettevalmistused koolituseks kulgesid sujuvat hoolimata sellest, et koolitus polnud päris tavapärane. Tegemist oli sisekoolitusega Tartu Lasteaed Ristikhein õpetajatele, kellega liitusid Tartu Lasteaed Piilupesa õpetajad ning toimumiskohaks oli hoopis Tartu Forseliuse Kool. Tänud Forseliuse koolile ruumide võimaldamise ja arvutiklassi ettevalmistamise eest.
 • Kool muretses mikrofoniga kõrvaklapid koolituse jaoks. Tehniline ettevalmistus oli hea.
 • Soovisin, et õppijad saaks oma töökohaarvutitesse koolitusel kasutatud programmid. Saidki, seekord üsna ruttu 😉 Tänud Tartu Linnavalituse IT osakonnale.
 • Tekkis töine üksteist abistav õhkkond.
 • Õppijad andsid tagasisidet, et said juurde julgust programme ja keskkondi iseseisvalt katsetada.
 • Koolituse tööd olid väga loovad.
 • Õppijad andsid tagasisidet, et nad saavad õpitut kasutada igapäevatöös – tööde jagamine FaceBook’i grupis lapsevanematega, lastega koos arvuti õppimine 🙂
 • Õppijad küsisid julgesti. Mõnikord võttis see küll tempot maha, aga see oli õppijate jaoks oluline.
 • Aplaus!

Millised teemad valmistasid raskusi:

 • 3. moodul tundus kõige raskem õppijatele. Heliga ei oldud varem kokku puututud. Samuti tekitas ärevust oma hääle salvestamine ja selle kuulamine. Õppijaid pidi rahustama ja selgitama enda ja teiste hääle tajumise vahet.

Tähelepanekud koolituselt:

 • Projektori pilt oli veidi udune ja väike, kasutasin objektide suurendamiseks Luubi tööriista
 • Õppijad olid väga erinevate oskustaga. Erinevate oskustasemetega õppijatele on vaja erineva ülesehitusega koolitusi.
 • Koolitusel oli ka üks eakas õpetaja. Tal olid väga head arvutikasutamisoskused. Mulle meeldis Tema väga positiivne suhtumine arvutiasjade õppimisse.
 • Õppijatele meeldis, et nad said lasteaiast välja koolitusele (teise keskkonda).

Edasised tegevused

Seekord tegime veidi vähem ja põhjalikumalt. See on oluline just nõrgema arvutikasutaja jaoks, kellel on seda koolitust kõige rohkem vaja. Teadlikumad arvutikasutajad said valdavalt ise hakkama. Saan kasutada selle koolituse tagasisidet järgmise koolituse parendamisel.

Õppijate tagasiside

Õppijate tagasisidet küsiti iga koolituspäeva lõpus skaalal (üldse mitte nõus … täiesti nõus). Diagrammidel on summeeritud kaks kõrgemat hinnangut: pigem nõus ja täiesti nõus. Protsent näitab kahe kõrgema hinnangu osakaalu kogu hinnangutest.

Õppija hinnang endale õppijana

Saavutasin koolituse kavas kirjeldatud õpitulemused 98%
Olin koolitusel aktiivne 100%
Minu eelteadmised ja oskused olid selle koolituse jaoks piisavad 79%

Koolituse sisu

Koolitusel käsitletud teemad vastasid minu ootustele ja vajadustele 98%
Koolitusel kasutatud õppemeetodid toetasid igakülgselt õppeprotsessi 98%
Saan koolitusel omandatut igapäevases töös rakendada 94%
Koolituse maht ja õppimisele pühendatud aeg olid minu jaoks tasakaalus 81%
Tulin toime tehniliste vahendite ja programmide kasutamisega 96%

Õppematerjalid

Õppematerjalid olid minu jaoks mitmekesised 96%
Õppematerjalid olid minu jaoks arusaadavad 98%
Õppematerjalid olid minu jaoks atraktiivsed 98%
Õppematerjalid olid minu jaoks hästi struktureeritud 98%

Hinnang koolitajale

Koolitaja valdas koolitusel käsitletud teemasid 100%
Koolitaja märkas õppijate probleeme ja pakkus neile vajadusel piisavalt tuge 100%
Koolitajal oli hea esinemisoskus ja kontakt auditooriumiga 100%

Hinnang korraldusele

Koolituse korraldus oli ladus, alati teadsin mis tuleb teha 94%
Koolitusruum ja selle tehnilised võimalused vastasid koolituse vajadustele 100%

Telli koolitus

 • Asutuse andmed (nimi, aadress). Koolitussoovi detailsem kirjeldus.
 • Tee kasti 'Ma ei ole robot' linnuke. Vajadusel pakutakse Sulle lahendamiseks lihtsat ülesannet tõestamaks, et Sa pole spämmirobot.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.