Project Description

Koolitus Õppeprotsess digiajastul Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis

ER_PILT oppeprotsess digiajastul moodul 3

Pean oluliseks enda arendamist koolitajana, seega jagan oma kogemusi läbiviidud koolitustelt. Järgnev on Sulle abiks sisekoolituse tellimisel oma kooli või otsuse langetamisel koolitusel osalemiseks. Kui oled ise koolitaja, siis leiad siit ehk häid mõtteid, kuidas koolitusel erinevates olukordades toimida.

See koolitus oli minu jaoks pilootkoolitus ja ma tänan koolituse väljatöötajaidd: Meeri Silda abi eest koolituse planeerimisel; Anne Rosenbergi, kelle koolitusel osaledes sain häid ideid, kuidas koolitust paremini läbi viia.

Minu koolitusel osales mitmeid endisi kolleege ja hea meel oli tuttavamaks saada minu jaoks uute õppijatega. Ära märkimist väärib, et koolituse juhatas sisse koolijuht Merike – see pole just väga tavapärane.

Õppijate tagasiside

Õppijate tagasiside

Õppijate tagasisidet küsiti iga koolituspäeva lõpus skaalal (üldse mitte nõus … täiesti nõus). Diagrammidel on summeeritud kaks kõrgemat hinnangut: pigem nõus ja täiesti nõus. Protsent näitab kahe kõrgema hinnangu osakaalu kogu hinnangutest.

Õppija hinnang endale õppijana

Saavutasin koolituse kavas kirjeldatud õpitulemused 75%
Olin koolitusel aktiivne 90%
Minu eelteadmised ja oskused olid selle koolituse jaoks piisavad 68%

Koolituse sisu

Koolitusel käsitletud teemad vastasid minu ootustele ja vajadustele 100%
Saan koolitusel omandatut igapäevases töös rakendada 95%
Koolitusel kasutatud õppemeetodid toetasid igakülgselt õppeprotsessi 92%
Koolituse maht ja õppimisele pühendatud aeg olid minu jaoks tasakaalus 78%
Tulin toime tehniliste vahendite ja programmide kasutamisega 76%

Õppematerjalid

Õppematerjalid olid minu jaoks arusaadavad 95%
Õppematerjalid olid minu jaoks mitmekesised 97%
Õppematerjalid olid minu jaoks hästi struktureeritud 95%
Õppematerjalid olid minu jaoks atraktiivsed 98%

Hinnang koolitajale

Koolitaja valdas koolitusel käsitletud teemasid 100%
Koolitaja märkas õppijate probleeme ja pakkus neile vajadusel piisavalt tuge 100%
Koolitajal oli hea esinemisoskus ja kontakt auditooriumiga 100%

Hinnang korraldusele

Koolituse korraldus oli ladus, alati teadsin mis tuleb teha 100%
Koolitusruum ja selle tehnilised võimalused vastasid koolituse vajadustele 84%

Telli koolitus

  • Asutuse andmed (nimi, aadress). Koolitussoovi detailsem kirjeldus.
  • Tee kasti 'Ma ei ole robot' linnuke. Vajadusel pakutakse Sulle lahendamiseks lihtsat ülesannet tõestamaks, et Sa pole spämmirobot.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.