Loovuse toetamine tehnoloogia abil

Loovuse toetamine tehnoloogia abil on Digialguse koolitusprogrammi koolitus, mis on välja töötatud Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) poolt. Koolituse sihtgrupiks on lasteaia- ja algklassiõpetajatele, kes teevad alles esimesi samme digivahendite kasutamisel õppetöös.

Koolitustel jagatakse praktilisi näpunäiteid, kuidas õppetööd põnevamaks ning mängulisemaks muuta. Tehnoloogia annab võimalusi oma loovust ja oskusi veelgi rohkem välja tuua – lapsel on võimalus tehtud tegevusi tagasi võtta ja uuesti proovida – see on laste jaoks loomulik õppimise viis.

Sul on hea võimalus üllatada lapsevanemaid jagades nendega laste poolt tehtud töid hoopis uuel kujul – lapse joonistatud pilt puslena, rääkiv pilt lapse enda häälega, koostatud animatsioon või pildiesitlus muusikaga. Need on mõned võimalused, mida vaatame koolituse käigus. Tule osale koolitusel Loovuse toetamine tehnoloogia abil tellides selle sisekoolitusena enda lasteaeda või osaledes kalendrikoolitustel.

Loovuse toetamine tehnoloogia abil koolitus on õpetajatele tasuta.

Koolituse eesmärk

 • Pakkuda ideid, praktilisi lahendusi ja kogemusi pildi ning heli kasutamiseks õppijate loovuse arendamisel

Mooduli maht

32

akad. t

Auditoorne õpe

16

akad. t

Iseseisev töö

16

akad. t

Nõuded läbimiseks

Koolitus loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui õppija on:

 • osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
 • sooritanud iseseivad tööd vastavalt õpijuhistele;
 • esitanud iseseisvad tööd tähtaegselt;

Kursusel kasutatavad õpikeskkonnad

Koolituse läbinud osaleja

 • leiab ja jagab internetist pilte ja heli arvestades autoriõigusi ja isikuandmete kaitset (ISTE 2.a.);
 • loob ja töötleb pilte (fotod, joonistused) veebipõhiste programmidega (ISTE 2.b.);
 • kasutab pilte ja helisid erinevate õppematerjalide loomiseks (fotoseeria, esitlus, rääkivad pildid, pusle jne) (ISTE 2.c.);
 • rakendab ja analüüsib pildi- ja helimeediumite kasutamist lasteaia/algkooli õppeprotsessis.(ISTE 2.d.).

Kursuse väljatöötajad

Eve Saare
Eve SaareAruküla Lasteaed Rukkilill
Kaire Kollom
Kaire KollomTallinna Ülikooli Pedagoogiline seminar
Anu Peri
Anu PeriTallinna Tuule Lasteaed

Kursuse väljatöötamist toetasid

HITSA
ESF

Eeldused koolituse läbimiseks

oskab kasutada (browserit) veebilehitsejat (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox vm) teabe otsimisel;
oskab mitut veebilehte üheaegelt avada ja hallata;
oskab teha lihtsamat tekstitöötlust;
oskab saata e-kirja;
oskab käsitseda oma digiseadet (nutitelefon, fotoaparaat, tahvelarvuti vm) fotode ja helifailide tegemiseks ning arvutisse allalaadimiseks
oma arvutiga koolitusel osalejal peavad olema administraatori õigused ja upgrade tehtud

digifotoaparaat või mõni muu digitaalne vahend (nutitelefon, tahvelarvuti)

arvutisse installeeritud vabavaralised programmid: Drawing For Children, Tux Paint, PhotoStory3

Õppijate hinnangud koolitajale

Koolitaja valdas koolitusel käsitletud teemasid 98%
Koolitaja märkas õppijate probleeme ja pakkus neile vajadusel piisavalt tuge 97%
Koolitajal oli hea esinemisoskus ja kontakt auditooriumiga 100%

Koolitaja portfoolio

Veiko Hani
Veiko HaniEduring koolitaja

Telli koolitus

 • Asutuse andmed (nimi, aadress). Koolitussoovi detailsem kirjeldus.
 • Tee kasti 'Ma ei ole robot' linnuke. Vajadusel pakutakse Sulle lahendamiseks lihtsat ülesannet tõestamaks, et Sa pole spämmirobot.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Koolituspäev oli tihe, aga hästi jälgitav, mitte liialt kiirustav.

Praktilistest tegevustest on alati kasu: saad midagi konkreetset, praktilist, kasutatavat. Mõlemad vaadeldavad keskkonad on kasutatavad igapäevatöös. Hea.

Ka arutlusteemad olid asjakohased, arendavad, iseenda mõtetega haakuvad. Tõdemus: meil on toredad kaaslased, kellega on hea koos tööd teha.

Ellen
Väga hea kogemus olles samaaegselt õppija, vaatleja ja õpetaja rollis. Annab väga hea ettekujutuse tulevikurollidest, kus me kõik samaaegselt oleme kui õppijad, õpetajad või juhendajad/juhendatavad.

Meeli
Koolitaja leidis kontakti kõigi õpilastega. Koolitaja on väga kannatlik ja abivalmis.

Estra