Õpetaja pädevused digiajastul

Õpetaja pädevused digiajastul

Tere tulemast Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi iseseisvalt läbitavasse eelmoodulisse! Tegemist on HITSA poolt välja töötatud koolitusprogrammi sissejuhatava mooduliga Õpetaja pädevused digiajastul.

Kiirelt muutuv ja arenev infoühiskond esitab uusi väljakutseid kõigi ametite esindajatele. Eelmoodul suunab sind analüüsima oma digioskusi ja kavandama oma edasist professionaalset arenguteed digiajastu võimaluste rakendamiseks õppetöös. Iseseisva õppimise käigus kaardistad oma haridustehnoloogilised pädevused ning lood digitaalse arengumapi, millega saad tõendada oma tänaseid õpetaja haridustehnoloogilisi pädevusi, mis on ühtlasi järgmistes Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi moodulites osalemise eelduseks.

Eelmoodul on mõeldud iseseisvaks õppimiseks. Mooduli maht on 1 EAP (26 akadeemilist tundi), mille raames sooritatakse kaks iseseisvat tööd, sh luuakse koolituse digitaalne arengumapp. Moodul annab eelteadmised, mis on vajalikud teiste koolitusprogrammi kuuluvate moodulite läbimiseks.

Loe lähemalt…