Infotehnoloogia ja koostöö

Infotehnoloogia ja koostöö

Infotehnoloogia ja koostöö on Digialguse koolitusprogrammi koolitus, mis on välja töötatud Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) poolt. Koolituse sihtgrupiks on lasteaia- ja algklassiõpetajatele, kes teevad alles esimesi samme digiseadmete kasutamisel õppetöös.

Lisaks vahetule suhtlusele lapse ja lapsevanemaga, suhtleme järjest rohkem elektroonilisi kanaleid ja vahendeid kasutades. Kõiki lapsevanemaid on raske ühte kohta mingiks ajaks kokku saada. Sellel koolitusel vaatame kuidas kasutada erinevaid digikeskkondi koostöö tegemiseks nii, et osapooled ei pea samal ajal koos tegutsema.

Koolitusel on Sul hea võimalus tutvuda ja läbi proovida digiajastu töövahendid ning need hiljem oma töös kasutusele võtta. Tule osale koolitusel Infotehnoloogia ja koostöö tellides selle sisekoolitusena enda lasteaeda või osaledes kalendrikoolitustel.

Infotehnoloogia ja koostöö koolitus on õpetajatele tasuta.

Koolituse eesmärk

 • Koolituse Infotehnoloogia ja koostöö eesmärgiks on tutvustada lasteaia- ja klassiõpetajatele veebipõhiseid vahendeid, mis hõlbustavad koostööd kolleegide ja lastevanematega.

Mooduli maht

31

akad. t

Auditoorne õpe

14

akad. t

Iseseisev töö

7

akad. t

Veebipõhine õpe

10

akad. t

Nõuded koolituse Infotehnoloogia ja koostöö läbimiseks

Koolitus loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui õppija on:

 • osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
 • on sooritanud iseseisvad tööd vastavalt õpijuhistele ja esitanud need tähtaegselt.

Kursusel kasutatavad õpikeskkonnad

Koolituse läbinud osaleja

 • Kohandab internetist leitud loovust ja innovatsiooni toetavaid õpiülesandeid, hindab õppijate õpitulemusi. (ISTE 1.1.2)
 • Leiab ja kasutab õppematerjale praktikakogukonna/võrgustiku veebikeskkonnast (ISTE 5.1.2)
 • Kasutab interneti otsingusüsteeme ja erinevaid veebipõhiseid infoallikaid, et leida oma valdkonnas ajakohaseid uuringuid (ISTE 5.3.1)
 • Kasutab õppetöös veebipõhist õpikeskkonda (vookoguja, blogi, koduleht, Google Drive jne) (ISTE 2.2.2)
 • Kasutab digivahendeid andmete kogumiseks, talletamiseks ja korrastamiseks (ISTE 3.4.3)
 • Kasutab järjepidevalt erinevaid digitaalseid suhtluskanaleid õppijate, lapsevanemate ja kolleegidega suhtlemiseks (ISTE 3.2.2)
 • Panustab kooli, ainevaldkonna või õppekava arengule keskenduva töörühma tegevusse (ISTE 5.4.3)
 • Loob veebikeskkonna kasutajakonto ja loob/lisab sinna materjale, kasutab igapäevast tarkvara/ veebikeskkonda/riistvara juhendi abil, kasutab esitlusvahendeid, salvestab/kopeerib faile (ISTE 3.1.1)
 • Suunab õppijaid oma kogemuste järjepideval, pikaajalisel ja süsteemsel reflekteerimisel, näiteks isikliku või rühma e-portfoolio (blogi, koduleht) abil. (ISTE 1.3.5)

Kursuse väljatöötajad

Airi Aavik
Airi AavikVirtsu Kool, koolijuht
Elyna Nevski
Elyna NevskiTallinna Ülikool, lektor
Tiia Salm
Tiia SalmJäneda Kool, õpetaja
Helin Laane
Helin LaanePaikuse Lasteaed Mesimumm, haridustehnoloog

Kursuse väljatöötamist toetasid

HITSA
ESF

Eeldused koolituse läbimiseks

oskab kasutada (browserit) veebilehitsejat (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox vm)
oskab mitut veebilehte üheaegelt avada ja hallata;
oskab teha lihtsamat tekstitöötlust;
oskab saata e-kirja;
Google konto olemasolu (ehk Gmaili aadress, teab oma konto kasutajanime ja parooli)

Õppijate hinnangud koolitajale

Koolitaja valdas koolitusel käsitletud teemasid 98%
Koolitaja märkas õppijate probleeme ja pakkus neile vajadusel piisavalt tuge 97%
Koolitajal oli hea esinemisoskus ja kontakt auditooriumiga 100%

Koolitaja portfoolio

Veiko Hani
Veiko HaniEduring koolitaja

Telli koolitus

 • Asutuse andmed (nimi, aadress). Koolitussoovi detailsem kirjeldus.
 • Tee kasti 'Ma ei ole robot' linnuke. Vajadusel pakutakse Sulle lahendamiseks lihtsat ülesannet tõestamaks, et Sa pole spämmirobot.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Koolituspäev oli tihe, aga hästi jälgitav, mitte liialt kiirustav.

Praktilistest tegevustest on alati kasu: saad midagi konkreetset, praktilist, kasutatavat. Mõlemad vaadeldavad keskkonad on kasutatavad igapäevatöös. Hea.

Ka arutlusteemad olid asjakohased, arendavad, iseenda mõtetega haakuvad. Tõdemus: meil on toredad kaaslased, kellega on hea koos tööd teha.

Ellen
Väga hea kogemus olles samaaegselt õppija, vaatleja ja õpetaja rollis. Annab väga hea ettekujutuse tulevikurollidest, kus me kõik samaaegselt oleme kui õppijad, õpetajad või juhendajad/juhendatavad.

Meeli
Koolitaja leidis kontakti kõigi õpilastega. Koolitaja on väga kannatlik ja abivalmis.

Estra