Koolitustel on sageli küsitud: Kuidas paroole meeles pidada?

Viies õpetajatele arvutikoolitusi läbi tuleb sageli ennast veebikeskkondadesse kasutajaks registreeruda. Jälle tuleb üks parool meeles pidada – sama parooli ei tohi ju kasutada! Sellele järgneb õigustatud küsimus: Kuidas paroole meeles pidada?

kuidas paroole meeles pidada?

Vali enda jaoks meeldejääv parool

Kui valida parooliks näiteks kAiK,j0tJa! siis võib selle parooli meelespidamine esmapilgul osutuda päris keeruliseks. Kui aga teada, kuidas see parool on koostatud, siis muutub parooli meelespidamisne hoopis lihtsamaks.

Nimelt on parool moodustatud  tuntud Oskar Lutsu teose Kevade alguslause esitähtedest: Kui Arno isaga koolimajja jõudis, olid tunnid juba alanud. Lisaks on vaheldumisi kasutatud suuri ja väikseid tähti, o-täht on asendatud numbriga 0 ning lõppu on lisatud hüüumärk.

Lausest moodustatud paroolis võib ka teisi muudatusi teha – näiteks asendata mõned tähed sarnaste numbritega (i asemel 1, ä asemel 2 õ asemel 6, vms). Tegelikult on eesti keele täpitähti paroolis kasutada hea mõte (kui veebikeskkond lubab), sest neid kasutatakse üle maailma paroolides vähe. Sageli nõutakse ka erisümbolite kasutamist paroolides, seega on mõistlik ka neid paroolide sisse kombineerida. Nüüd on parooli meelespidamine hoopis lihtsam.

Selle parooli eeliseks on:

 • paraja pikkusega (soovitavalt üle 8 sümboli)
 • lihtne meeles pidada

Vali enda jaoks lihtsalt trükitav parool

Eelmises näites kirjeldatud parool on küll suhteliselt lihtne meeles pidada, aga üsna raske trükkida. Arvutikasutajal on lihtne trükkida tekste, mis sarnanevad sõnadele. Näiteks Ku1Arn01sagaKo0limajjaj6udisolidTja. Seda parooli on oluliselt lihtsam trükkida, kui eelmise peatüki näidet, sest selle parooli osad sarnanevad rohkem sõnadele.

Samas on oluline, et Te ei kasutaks oma paroolis sõnastikus leitud sõnu, sest pahalased oskavad paroolide lahtimurdmiseks kasutada sõnastikke.

Selle parooli eeliseks on:

 • trükkimise lihtsus (koosneb sõnadele lähedastest tähekombinatsioonidest)
 • hea meels pidada (tuttav ja meeldejääv fraas)
 • seda on toore jõuga lahti murdes väga raske ära arvata (pikk parool)
 • ei sisalda sõnastikes leiduvaid sõnu (ei saa kasutada sõnastike abil parooli lahtimurdmist)

Vali positiivne parool

Kui Sa tunned, et paroolide sisestamisel ennast halvasti, siis vali parooliks, midagi positiivset. Näiteks võta aluseks mingi positiivsust sisendav lause.

 • Mulle meeldivad pikad paroolid
 • Täna tuleb suurepärane päev!
 • Ma olen enda jaoks oluline
 • Pere on minu jaoks kõige olulisem
 • Parooli taga on minu kallis vara
 • vms…

Selliste lausete parooliks tegemiseks kasuta eelmistes peatükkides kasutatud võtteid.

Kasuta veebilehitsejate paroolide meelespidajaid

Enamlevinud veebilehitsejatel on olemas paroolide meelde jätmise funktsioon. See on mugav võimalus lasta oma paroole meeles pidada.

Veebilehitsejate poolt paroolide meeldejätmisega tuleb olla ettevaatlik:

 • Ära jäta oma arvutit lahti, kui lahkud selle juurest – teised võivad ligi pääseda Sinu paroolidele ja kontodele.
 • Kui arvutiga midagi juhtub, siis võid ilma jääda oma paroolidest ja halvimal juhul kaotad ligipääsu oma kontodele.

Kasuta spetsiaalseid paroolide meelespidamise programme

Kui paroole on palju ja neid on vaja kuidagi süstematiseerida ja hallata, siis on hea võimalus kasutada paroolihaldureid.

 • Paroolihaldurid võimaldavad paroole säilitada krüptitud kujul ja parooliga kaitstuna – seega on paroolidele ligipääs vaid sellel, kes teab paroolihalduri parooli.
 • Paroolihaldurid aitavad täita ka kasutajatunnuse ja paroolide välju keskkondadesse kiiremaks sisselogimiseks.
 • Paroolihaldurid aitavad genereerida turvalisi paroole.

Paroolihaldurite kasutamisel on ka omad ohud:

 • Kui paroolihalduri parool meelest läheb, siis ei saa sa oma paroolidele enam ligi (õnneks ei saa ka teised).
 • Ära jäta oma paroolihaldurit ja arvutit lahti, kui lahkud arvuti juurest – pahalane saab ligi Sinu kõikidele paroolidele!

Paroolide haldamiseks olen kasutanud:

 • KeePass – arvutisse või mälupulgale paigaldatav programm (tasuta)
 • LastPass – veebilehitsejasse paigaldatav lisa (tasuta) ja nutiseadmesse paigaldatav äpp (tasuline)

LastPass KeePass

Kirjuta oma paroolid üles

Mitmed turvaeksperdid paroolide üleskirutamist ei soovita, kuid teatud tingimustel võiks seda võimalust siiski kasutada. Kui otsustad oma paroolid kuhugi kirja panna, siis kasuta järgmisi nippe:

 • Ära pane kirja tervet parooli, vaid pane sellest kirja osa sellest, või lisa paroolile juurde märke – kui keegi näeb juhuslikult sinu parooli, siis ei näe ta tegelikult sinu tegelikku parooli.
  • Kui kardad, et ei suuda vajalikul hetkel muudetud paroolist tegelikku parooli tuletada, siis võid parooli tuletamise retsepti panna kirja kuhugi teise kohta.
 • Jaga parool näiteks kaheks osaks, üks osa kirjuta ühte kohta, teine osa teise kohta.
 • Pane oma paroolid kinnisesse ümbrikusse ja ümbrik ainult sulle teadaolevasse kohta.
 • Pane paroolid šeifi, kuhu on vaid Sinul ligipääs.
 • Ära pane parooli kirja kunagi parooli kujul.

Ära kasuta parooliks siin artiklis ole vaid paroole

Paroolide näiteid, mis on toodud siin artiklis, ära neid kasuta oma paroolideks. Selle artikli sõnad võivad samuti sattuda mõnesse sõnastikku, mida võidakse kasutada paroolide lahtimurdmiseks.

Lihtsa ja turvalise parooli retsept

 • Vali positiivne, lõbus, meeldejääv lause.
 • Muuda see parooliks kasutades siin kirjeldatud võimalusi.
 • Kui kardad, et parool ununeb ja seda ei saa taastada, siis pane see kirja kasutades siin artiklis toodud nippe.
 • Kasuta paroolihaldureid.