Project Description

Haridusasutuse digitaristu arendamine

Koolitusprogrammi “Digiajastu haridusjuht” teise koolitusmooduli „Haridusasutuse digitaristu arendamine“ eesmärk on toetada haridusasutuse digiajastu selge IKT visiooni, eesmärkide ja neid toetava praktilise tegevusplaani loomist. Koolituse käigus analüüsib meeskond asutuse digitaristu olukorda ja selle arenguvajadusi. Koolitus suunab meeskonna liikmed üksteist mõistma ja ühiselt edasi liikuma, aidates saavutada Eesti elukestva õppe strateegia eesmärki Digipööre elukestvas õppes.

Telli koolitus

  • Asutuse andmed (nimi, aadress). Koolitussoovi detailsem kirjeldus.
  • Tee kasti 'Ma ei ole robot' linnuke. Vajadusel pakutakse Sulle lahendamiseks lihtsat ülesannet tõestamaks, et Sa pole spämmirobot.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.