Project Description

Koolitus: Loovuse toetamine tehnoloogia abil

Loovuse toetamine tehnoloogia abil

Mis läks koolitusel hästi:

 • Loovuse teema kõnetas õpetajaid, sageli oli kuulda: „Täitsa lahe!“, „Ohoo!“
 • Oli mõnus töökas seltskond.
 • Õpetajad said oma klassiruumidesse koolitusel kasutatud programmid (teavitasin Linnavalitsuse IT-meeskonda soovist).
 • Õppijad abistasid üksteist ja küsisid palju.
 • Tegin ühele õppijale ettepaneku luua kolleegidele ühine puslede kogumik – nüüd saavad kõik õppijad kasutada seda kogumikku.
 • Õppijad nägid koolituse õpitu praktilist kasutusoskust oma töös (Tekkisid ideed (jõulu)näidendile heli ja videoefektide lisamise kohta. Meeldis õpilaste tööde jagamise võimalus vanematele).

Millised teemad valmistasid raskusi:

 • Animatsioon oli keeruline.
 • Algajatele arvutikasutajatele olid mitmed keskkonnad keerulised kasutada ning nende arvates oli erinevaid keskkondi liiga palju.
 • Inglisekeelsete keskkondade kasutamine valmistas õppijatele raskusi.

Tähelepanekud koolituselt:

 • Projektori pilt oli veidi udune – kool soetas uue lambi. Tänud!
 • Soovitud tarkvara sai arvutitesse paigaldatud kooli poolt. Tänud!
 • Õpetajad tundsid, et osasid teemasid on raske rakendada, kuna klassiruumis on ainult 1 arvuti. Soovitasin teemat arutada koolis ja koostada sobiv arengukava selle valdkonna jaoks.
 • Koolituse tempo oli osadele liiga kiire. Teemasid väga palju. Õpetajad oleksid tahtnud erinevate keskkondadega rohkem süvitsi tegeleda. Siis oleks pidanud mingid teemad välja jätma.
 • Koolituse rühm oli arvutikasutamise tasemelt ebaühtlane.
 • Osad õppijad olid värskelt ülikooli lõpetanud ja neile olid paljud teemad tuttavad. Nad abistasid kolleege ülesannete lahendamisel.
 • Nõrgemad arvutikasutajad tundsid ennast veidi ebakindlalt, kuna nobedamad kasutajad said ülesannetega väga kiiresti hakkama.
 • Paar õppijat ei saanud mõnel koolituspäeval osaleda, kuid suutsid koolitusel tehtud tööd iseseisvalt väikese abiga ära teha.
 • Edasijõudnutele meeldis rohkem koolituse teine pool (heli, animatsioon).
 • Nõrgemad arvutikasutajad ei näidanud üles innukust ennast kasutajaks registreerida nendesse keskkondadesse, kus kasutajatunnuse loomine oli nõutav. Lühike keskkonna võimaluste tutvustus aitab siin alati.
 • Koolitusgrupp (16 osalejat) on liiga suur arvutikoolituste jaoks (8-12 on optimaalne).

Edasised tegevused

Minu kui koolitaja jaoks oli see uus sihtgrupp. Järgmisel koolitusel plaanin teha pigem vähem, aga aeglasemalt ja põhjalikumalt. See on oluline just nõrgema arvutikasutaja jaoks, kellel on seda koolitust kõige rohkem vaja. Teadlikumad arvutikasutajad said valdavalt ise hakkama. Saan kasutada selle koolituse tagasisidet järgmise koolituse planeerimisel.

Õppijate tagasiside

Õppijate tagasisidet küsiti iga koolituspäeva lõpus skaalal (üldse mitte nõus … täiesti nõus). Diagrammidel on summeeritud kaks kõrgemat hinnangut: pigem nõus ja täiesti nõus. Protsent näitab kahe kõrgema hinnangu osakaalu kogu hinnangutest.

Õppija hinnang endale õppijana

Minu eelteadmised ja oskused olid selle koolituse jaoks piisavad 66%
Olin koolitusel aktiivne 94%
Koolitusel käsitletud teemad vastasid minu ootustele ja vajadustele 95%

Koolituse sisu

Koolitusel käsitletud teemad vastasid minu ootustele ja vajadustele 96%
Saavutasin koolituse kavas kirjeldatud õpitulemused 94%
Koolitusel kasutatud õppemeetodid toetasid igakülgselt õppeprotsessi 96%
Saan koolitusel omandatut igapäevases töös rakendada 80%
Koolituse maht ja õppimisele pühendatud aeg olid minu jaoks tasakaalus 96%
Tulin toime tehniliste vahendite ja programmide kasutamisega 93%

Õppematerjalid

Õppematerjalid olid minu jaoks mitmekesised 98%
Õppematerjalid olid minu jaoks arusaadavad 94%
Õppematerjalid olid minu jaoks atraktiivsed 98%
Õppematerjalid olid minu jaoks hästi struktureeritud 98%

Hinnang koolitajale

Koolitaja valdas koolitusel käsitletud teemasid 100%
Koolitaja märkas õppijate probleeme ja pakkus neile vajadusel piisavalt tuge 100%
Koolitajal oli hea esinemisoskus ja kontakt auditooriumiga 100%

Hinnang korraldusele

Koolituse korraldus oli ladus, alati teadsin mis tuleb teha 94%
Koolitusruum ja selle tehnilised võimalused vastasid koolituse vajadustele 96%

Telli koolitus

 • Asutuse andmed (nimi, aadress). Koolitussoovi detailsem kirjeldus.
 • Tee kasti 'Ma ei ole robot' linnuke. Vajadusel pakutakse Sulle lahendamiseks lihtsat ülesannet tõestamaks, et Sa pole spämmirobot.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.