Project Description

Koolitus Õpetaja loob ja jagab

Õpetaja loob ja jagab

Mis läks koolitusel hästi?

 • Õpetajatele meeldivad praktilised koolitused. Eriti kui näidata neile praktilist kasu õpitavast. Tegid innuga kaasa. Jagasid enda kogemusi rühmas. Nagu keegi grupist ütles, et „Koolitus algas juba kolleegidega tutvumisest“.
 • Koolituse ettevalmistuse faas tehniliste nõuete selgitamise ja täitmise osas sujus kenasti.
 • Paljud õpetajad olid just õppeaasta alguses saanud endale puutetahvlid ning tunnetasid, et paljusid koolitusel käsitletud keskkondi saavad nad ka tahvli peal katsetada (LearningApps, mängulised keskkonnad, lingikogud).
 • Meeldis, et mitmed õppijad töötasid läbi ka lisamaterjalid ja tegid nõutust rohkem.

Milliseid takistusi tekkis koolituse käigus?

 • õppijate aitamist häiris see, et õppijad istusid ridade kaupa nagu koolipinkides. Tagumistes pinkides istujatel oli halb tahvli peale näha. Samas kurtis ka üks esimeses pingis istuja, et ei näe tahvlile. Võtsin kasutusele Luubi tööriista, millega sai ekraanil olulist kohta suuremalt näidata. Projektor oli ka veidi udune.
 • Sebran mäng ei paigaldunud osadesse arvutitesse korrektselt – fondi probleem. Näidati valesid sümboleid. Netis pakuti alla laadida puuduolevat fonti, aga see link ei toiminud enam.
 • Üks õppija proovis alguses hakata vastu töötama. Tal oli hirm, et ta ei oska arvutit kasutada, aga saime koos kenasti hakkama.

Mida teeksin järgmisel korral teisiti?

 • Minu probleemiks oli koolitusel ajast kinni pidamine – sageli läks plaanitust veidi pikemalt teemadega. Palju oli vaja aidata personaalselt ka sel korral.

Millised teemad valmistasid õppijatele raskusi?

 • Võõrkeelsed keskkonnad valmistasid paljudele raskusi. Mängude teema juures julgustasin neid katsetama nii nagu lapsed teevad – julgustasin eksima.

Edasised tegevused

 • Aja paremaks järgimiseks kasutan mobiilis stopperit.

Õppijate tagasiside

Õppijate tagasisidet küsiti iga koolituspäeva lõpus skaalal (üldse mitte nõus … täiesti nõus). Diagrammidel on summeeritud kaks kõrgemat hinnangut: pigem nõus ja täiesti nõus. Protsent näitab kahe kõrgema hinnangu osakaalu kogu hinnangutest.

Õppija hinnang endale õppijana

Saavutasin koolituse kavas kirjeldatud õpitulemused 97%
Olin koolitusel aktiivne 98%
Minu eelteadmised ja oskused olid selle koolituse jaoks piisavad 85%

Koolituse sisu

Koolitusel käsitletud teemad vastasid minu ootustele ja vajadustele 100%
Saan koolitusel omandatut igapäevases töös rakendada 100%
Koolitusel kasutatud õppemeetodid toetasid igakülgselt õppeprotsessi 100%
Koolituse maht ja õppimisele pühendatud aeg olid minu jaoks tasakaalus 97%
Tulin toime tehniliste vahendite ja programmide kasutamisega 92%

Õppematerjalid

Õppematerjalid olid minu jaoks arusaadavad 97%
Õppematerjalid olid minu jaoks mitmekesised 100%
Õppematerjalid olid minu jaoks hästi struktureeritud 97%
Õppematerjalid olid minu jaoks atraktiivsed 98%

Hinnang koolitajale

Koolitaja valdas koolitusel käsitletud teemasid 100%
Koolitaja märkas õppijate probleeme ja pakkus neile vajadusel piisavalt tuge 100%
Koolitajal oli hea esinemisoskus ja kontakt auditooriumiga 100%

Hinnang korraldusele

Koolituse korraldus oli ladus, alati teadsin mis tuleb teha 100%
Koolitusruum ja selle tehnilised võimalused vastasid koolituse vajadustele 100%

Telli koolitus

 • Asutuse andmed (nimi, aadress). Koolitussoovi detailsem kirjeldus.
 • Tee kasti 'Ma ei ole robot' linnuke. Vajadusel pakutakse Sulle lahendamiseks lihtsat ülesannet tõestamaks, et Sa pole spämmirobot.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.