Project Description

Interaktiivne tahvel õppetöös

Interaktiivse tahvli koolitusi olen varemgi läbi viinud (SmartBoard, eno), kuid seekord oli koolis kasutusel Promethean tahvel koos ActivInspire tarkvaraga. Seega viisin ennast tahvli võimalustega kurssi interneti vahendusel ning katsetasin kohapeal tahvli võimalusi enne koolitust.

Koolitaja refleksioon

Viisin enne koolitust läbi küsitluse, kus selgitasin välja kasutajate ootused ja mõningal määral ka tehniliste vahendite kasutamise oskused. Sellest tulenevalt kohendasin koolitust veidi koolile sobivamaks. Õppijad soovisid rohkem tahvli praktilise kasutamise võimalusi. Koolil on olemas arvestatav hulk interaktiivseid tahvleid, mida nad olid juba kooliaasta algusest saati kasutanud. Samuti olid nad tootja kiirel tutvustaval koolitusel osalenud. Seega pöörasin rohkem tähelepanu tahvli erinevate võimaluste tundmaõppimisele ja harjutamisele.

Õppijad

Mulle meeldisid õppijate loovad lähenemised lõputööle. Saime palju ideid, kuidas tahvlit kasutada.

Ise olen rahul sellega, et õppisin ise Promethean tahvlit üsna põhjalikult tundma ning koostasin tahvli kasutamiseks õppematerjali, mille abil saab tugavam arvutikasutaja tahvli kasutamise tunnis kasutamiseks iseseisvalt selgeks.

Väljakutsed koolitusel

Koolitusel oli motivatsiooni „lammutaja“ – kodutöid oli liiga palju, see ja teine asi tarkvaras pole ikka päris kasutatav jne… Mida teha? Sellisel juhul aitab põgus vestlus 🙂

Koolitusel oli 6-8 õppijat, kes olid aeglased ja ei suutnud sammu pidada, neid tuli pidevalt järje peale aidata. Kaasõppijad ka aitasid. Siin on lahenduseks see, et tugevamad õppijad saab nõrgemaid aitama panna. Näiteks üks õppijast juhendaja saab enda hoole alla 3-4 õppijat, keda ta koolituse jooksul aitab. Nii õpib õppijast juhendaja ja ka teised õppijad ning me jõuame koolitusel rohkem teha.

Samuti tuli kontaktpäeva alguses palju küsimusi koduste tööde kohta, mis napsas oodatust rohkem koolituse aega.

Koolitusel oli üks keskmisest aeglasem arvutikasutaja, aga tal olid suurepärased ideed, mida ta teha tahab, paraku ei jõudnud kõiki ideid realiseerida.

Mida teen järgmisel korral teisiti

 1. Vajalik on teha põhjalikum koolituse-eelne arvutioskuste testimine ja koolituse tegemine kahes rühmas – edasijõudnud kasutajad ja algajad arvutikasutajad.
 2. Peale tööpäeva kolm tundi arvutikoolitust oli õppijate jaoks väga kurnav. Uue materjali vastuvõtuvõime oli väga madal. Ca 1,5 tundi koolitust oleks maksimum.
 3. Minu koolitustel on sissejuhatused tavaliselt pikemad, sest pean oluliseks inimestega kontakti saada, kokku leppida kodukord, tutvustada kursuse ülesehitust ja tööde esitamist. Tutvumise osa teen järgmisel sisekoolitusel lühemalt
 4. Harjutusmaterjale sai õppijatele veidi liiga palju, kurtsid, et aega on vähe nende tegemiseks. Läksin vist jah, veidi hoogu, aga samas saavad nad neid hiljem pärast koolituse lõppu kasutada.
 5. Enne viimast kontaktpäeva peab veel ühe vaba nädala andma.

Millised teemad valmistasid õppijatele raskusi?

 • Tahvli tarkvara tehniline kasutamine.
 • Sõna „lõputöö“ kõlas õppijatele hirmutalvalt – õppijaid pidi rahustama, et tegemist ei ole magistritööga. Lisasin neile mõned konkreetsed näited (Tänud, Meeri!) ja ideed võimaikust lõputööst.

Edasised tagevused

 • Töötada välja Promethen tahvli tarkavaj AvtivInspire E-kursus iseseisvaks läbimiseks

Õppijate tagasiside

Õppijate tagasisidet küsiti iga koolituspäeva lõpus skaalal (üldse mitte nõus … täiesti nõus). Diagrammidel on summeeritud kaks kõrgemat hinnangut: pigem nõus ja täiesti nõus. Protsent näitab kahe kõrgema hinnangu osakaalu kogu hinnangutest.

Õppija hinnang endale õppijana

Saavutasin koolituse kavas kirjeldatud õpitulemused 93%
Olin koolitusel aktiivne 100%
Minu eelteadmised ja oskused olid selle koolituse jaoks piisavad 80%

Koolituse sisu

Koolitusel käsitletud teemad vastasid minu ootustele ja vajadustele 85%
Saan koolitusel omandatut igapäevases töös rakendada 92%
Koolitusel kasutatud õppemeetodid toetasid igakülgselt õppeprotsessi 95%
Koolituse maht ja õppimisele pühendatud aeg olid minu jaoks tasakaalus 54%
Tulin toime tehniliste vahendite ja programmide kasutamisega 90%

Õppematerjalid

Õppematerjalid olid minu jaoks arusaadavad 98%
Õppematerjalid olid minu jaoks mitmekesised 90%
Õppematerjalid olid minu jaoks hästi struktureeritud 95%
Õppematerjalid olid minu jaoks atraktiivsed 90%

Hinnang koolitajale

Koolitaja valdas koolitusel käsitletud teemasid 100%
Koolitaja märkas õppijate probleeme ja pakkus neile vajadusel piisavalt tuge 100%
Koolitajal oli hea esinemisoskus ja kontakt auditooriumiga 100%

Hinnang korraldusele

Koolituse korraldus oli ladus, alati teadsin mis tuleb teha 98%
Koolitusruum ja selle tehnilised võimalused vastasid koolituse vajadustele 100%

Telli koolitus

 • Asutuse andmed (nimi, aadress). Koolitussoovi detailsem kirjeldus.
 • Tee kasti 'Ma ei ole robot' linnuke. Vajadusel pakutakse Sulle lahendamiseks lihtsat ülesannet tõestamaks, et Sa pole spämmirobot.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.