Eduring Koolitused

Missioon

  • Eduring Koolitused pakub haridusasutustele ja erasektorile IKT-valdkonna koolitusi ja lahendusi partnerlussuhete põhimõttel.
  • Eduring Kooliused kaasab inimesi digiühiskonda läbi IKT-valdkonna koolituste, mis aitavad tõhustada igapäevategevusi

Visioon

Ettevõtte visiooniks aastal 2020 on jätkusuutlikult tegutsev ja hea mainega IKT-valdkonna suunitlusega ettevõte, mis pakub erinevaid infotehnoloogia tulemusliku kasutamise koolitusi ja lahendusi haridusasutustele ja erasektorile üle Eesti ning aitab kaasata eraisikuid digiühiskonda.

Nimest

Ettevõtte nime Eduring saab jagada kaheks osaks kahel erineval viisil: edu ja ring ning E-during.

Edu sümboliseerib nii haridust (sõnast education i.k.), kui ka edukust ja arengut.

Ring sümboliseerib terviklikkust, ühtsust, algatust, täiuslikkust, elukestvust, mobiilsust, lõpuni viimist.

E sümboliseerib elektroonilisust (digitaalsust), e-, arvuti- ja tehnoloogiapõhisust.

During (i.k. kestel, ajal, jooksul) sümboliseerib kestvust.

E-during – digiajastul.

Logo

Eduringi logo on eduring.

Eduringi logo keskel olev kolmnurk sümboliseerib loovust, alustamist, käivitamist ja edasiminekut – see kutsub tegutsema – meie koolitused on praktilised ja igapäevaelus rakendatavad.

Ring sümboliseerib terviklikkust, ühtsust, algatust, täiuslikkust, elukestvust, mobiilsust, lõpuni viimist – elukestev õpe.

Roheline sümboliseerib rahu ja tasakaalukust. Meie koolitajad on rahulikud, tasakaalukad ja mõistvad.

Sinine värv sümboliseerib usaldust. Usaldus on meie suhete aluseks nii partnerite kui klientidega.

eduring koolitused logo

Eduring Koolitused

Portfoolio