Koolitusprogramm Digialgus

Koolitusprogramm Digialgus

Koolitusprogramm Digialgus on väljatöötatud Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse poolt. Koolituse sihtgrupiks on lasteaia- ja algklassiõpetajad, kes teevad esimesi samme digivahendite kasutamisel õppetöös. Koolitustel jagatakse praktilisi näpunäiteid, kuidas õppetööd põnevamaks ning mängulisemaks muuta.

Kuigi Digialguse koolituste peamiseks sihtgrupiks on alus- ja alghariduse õpetajad, sobib koolitus ka õpetajatele, kes tunnevad ennast loovatena või tahavad endas loovust avastada. Koolituste märksõnadeks on koostöö, loovus ja jagamine.

Koolitusprogramm Digialgus koosneb kolmest koolitusmoodulist:

Ava koolitusprogrammi pikem kirjeldus…