Tuleviku Õpetaja koolitusprogramm

Tuleviku Õpetaja koolitusprogramm

Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi on välja töötanud Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse Innovatsioonikeskus. Koolituse sihtgrupiks on õpetajad, õppejõud, koolijuhid ja teised haridusvaldkonna spetsialistid. Koolitusprogrammi läbimine annab vajalikud baasoskused digiajastul õppimiseks ja õpetamiseks. Koolitusprogramm koosneb eelmoodulist ja viiest põhimoodulist.

Ava koolitusprogrammi pikem kirjeldus…